Immergrauw

Eeuwenoude hoofdstad van Drommelen. Ontleent zijn naam aan het feit dat het aan het Grauwe Woud grenst, evenals aan het feit dat het hier vrijwel altijd regent. Sinds Keizer Gustaf Maximillian I hier zetelt stikt het in deze stad van de volgelingen van de Ene Ware, wat het er allemaal niet gezelliger op maakt. Ook is de stad, als vestingsstad, voornamelijk opgebouwd uit massief zwart-grijs graniet. De meeste adel die zich hier vestigt heeft dan ook een zomerhuis in ’s Gravenpoort, omdat ze anders knetterdepressief zouden worden als ze zich hier het hele jaar moeten ophouden.

De stad ligt centraal in Drommelen, en er lopen wegen naar alle belangrijke steden en dorpen.

Een belangrijk gedeelte van de bevolking is ambachtsman, of op de een of andere manier betrokken bij de regering van Keizer Gustaf Maximillian I, als soldaat of als ambtenaar. Voor de voedselvoorziening is Immergrauw voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van nabijgelegen dorpen.

Dramatis Personae

Keizer Gustaf Maximillian I
Bessy

Immergrauw

Drommelse Tijden dreft