Drommelen

Drommelen is één van de laatste drie grote rijken der mensen. Tot 25 jaar geleden was Drommelen met grote regelmaat in oorlogen verwikkeld met zowel de mensenrijken Stondon en Vailos, als Karak-a-Karn.

Sedert een jaar of twintig, gedurende het bewind van Keizer Gustaf Maximillian I, heerst er al vrede in Drommelen. Dit is zowel te wijten aan de populariteit van de huidige Keizer, als aan de inspanningen van diens oudere broer Hertog Rudolf. Zijn inspanningen om van ’s Gravenpoort een belangrijke handelsstad te maken heeft er voor gezorgd dat geen enkele van de nabij wonende heersers het in zijn hoofd haalt om oorlog te voeren met Drommelen, omdat allen te veel belangen in de ijverige handel in ’s Gravenpoort hebben.

Drommelen

Drommelse Tijden dreft