Viktor Guntherstein

Leider van het Hertogelijk Bureau van Correctie, adviseur aan Hertog Rudolf

Description:

Een reus van een man, met lang, ravenzwart haar, en een grote zwarte baard. Met zijn intense ogen lijkt hij mensen tot diep in hun ziel te kunnen bekijken.

Duidelijk een man om bevriend te houden.

Bio:

Hoofd van de lagere adellijke familie Guntherstein, die van oudsher warme banden heeft met de Von Staubens. Vocht tijdens de laatste grote oorlog aan Hertog Rudolfs zijde, aan wie Viktor zijn leven te danken heeft.

Na het tekenen van de vrede is hij met Hertog Rudolf naar ’s Gravenpoort getrokken, en heeft hem altijd met raad en daad bijgestaan.

Heimelijke minnaar van Ihimbraskar.

Viktor Guntherstein

Drommelse Tijden dreft