Marcus de Huurlingenkapitein

Marcus, Huurlingenveteraan, en handelaar in 's Gravenpoort. Gedood door Gramsci de krankzinnige.

Description:

Marcus was niet zo lang, maar wel sterk gebouwd. Hij liep met katachtige stappen. Zijn neus was talloze keren gebroken, en hij was het gewoon om een zwarte ringbaard te dragen, doorspekt met grijze haren.

Bio:

Marcus was decennialang een kapitein in huurlingenleger ‘Den Gulden Hamer’. Daar werd hij de mentor van Hans en Antoon, met wie hij na de noodlottige campagne tegen de rebellen uit het heuvelland naar ’s Gravenpoort trok om zijn geld te investeren in de handel.

Hij was vrij succesvol, en zijn laatste jaren bracht hij door in zijn bescheiden villa met tien man personeel.

Hij werd onlangs gedood in de arena door Gramsci de Bagbeer, welke hij onderschatte door zijn arrogantie. Ook zat hij met zijn gedachten te veel bij Eva, wat niet zo slim is als je een krankzinnige Bagbeer tegenover je hebt staan.

Marcus de Huurlingenkapitein

Drommelse Tijden dreft