Antoon de Huurlingenveteraan

Veteraan van huurlingenleger 'Den Gulden Hamer', Koopman in 's Gravenpoort

Description:

Hij is bijna net zo lang als Hans, maar een stuk tengerder gebouwd. Zwarte haren sieren zijn serieuze gezicht, waarin een tweetal wrede ogen zit. Antoon spreekt en lacht weinig, en al zijn bewegingen lijken uiterst behoedzaam en bewust uitgevoerd te worden.

Het gebied van zijn nek onder zijn rechteroor is bedekt met littekens.

Bio:

Samen met jeugdvriend Hans, met wie hij opgegroeid is, sloot hij zich op jonge leeftijd aan bij huurlingenleger ‘Den Gulden Hamer’. Daar kwam hij onder het commando van kapitein Marcus te staan. Hans en Antoon bleken al snel erg getalenteerd en raakten bevriend met Marcus, die een mentor voor hun werd. Heeft gestreden in een zestal campagnes. Na de noodlottige campagne tegen de wilde rebellen uit het heuvelland, besloot Marcus om zijn zwaard aan de wilgen te hangen. Hij kocht het contract van Antoon en Hans af, het drietal trok naar ‘s Gravenpoort, waar Marcus investeerde in koopvaardijschepen. Sinds die tijd heeft Antoon Marcus trouw geholpen bij zijn ondernemingen. Het drietal heeft al die tijd samen gewoond en gewerkt in Marcus’ villa.

Na Marcus’ noodlottige einde aan de hand van Gramsci de Bagbeer, heeft Antoon samen met Hans het bezit van Marcus geërfd, waaronder zijn villa en zijn schepen.

Antoon de Huurlingenveteraan

Drommelse Tijden dreft